Logo
RFK – Profilmanual

Om profilen

Rogaland fylkeskommune skal være en imøtekommende, moderne og framoverlent samfunnsbygger. Vi er en sentral samfunnsaktør som innbyggere i Rogaland møter gjennom tjenestene vi leverer, enten det er skole, veg, tannhelse eller kollektivtilbud. Vår visuelle identitet er en viktig del av vårt ansikt utad. 

Ved å ta vare på og forvalte vår fortid, nåtid og framtid skal Rogaland fylkeskommune være med og utvikle et godt Rogaland – for alle. 

I arbeidet med å utvikle et godt Rogaland skal vi være åpne, kompetente og vise respekt overfor alle dem vi jobber med og for. Våre tjenester innen opplæring, folkehelse, samferdsel, kultur og næringsutvikling skal holde høy kvalitet. Det skal også vår visuelle profil gjenspeile.

Det er viktig at Rogaland fylkeskommune framstår på en enhetlig måte på alle flater hvor vi er synlige. Denne profilmanualen viser hvordan profilen skal brukes konsekvent både internt blant våre medarbeidere og eksternt av designere, byråer, trykkerier, fotografer og andre. 

Samtidig som vi oppfordrer til kreativitet og positive initiativ, minner vi også om at regler er til for å følges slik at fylkeskommunen framstår profesjonell, enhetlig og konsistent. ​Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på e-post kommunikasjon@rogfk.no