Logo
RFK – Profilmanual

Brosjyre

Rapportmalen har noen spesialtilpassede funksjoner. Disse finner du under fanen Rogaland fylkeskommune i menyen.

Forsidetype
Her kan du velge ønsket forsidetype; med eller uten bilde

Farger
Velg ønsket fargetema

Sidetyper
Her kan du sette inn nye sidetyper 

For Mac-brukere
Se "Bildeplassholder_Mac" i nedlastingsmappen med veiledning til hvordan bildeplassholder fungerer.

Vær obs på at det kan være nødvendig å gjøre tilpasninger i forhold til trykktekniske rammebetingelser hos det enkelte trykkeri.