Logo
RFK – Profilmanual

Detaljer

For å formidle følelser og sanseinntrykk er det effektivt å bruke stemningsfulle og inspirerende detaljbilder. Her er det viktig å ha liten dybdeskarphet for å løfte motivene klar av bakgrunnen. Eksperimenter gjerne med uventede vinkler