Logo
RFK – Profilmanual

Epostsignatur

Malen for e-postsignatur er tilgjengelig for medarbeidere i Rogaland fylkeskommune gjennom interne systemer. Du finner informasjon på intranett. 

Vi bruker Arial som skrifttype (font) i størrelse 11 pt. som standard.