Logo
RFK – Profilmanual

Fylkesvåpen

Fylkesvåpenet til Rogaland fylkeskommune er tegnet av Hallvard Trætteberg og ble tatt i bruk i 1974. Logoen bygger på minnesteinen over Erling Skjalgsson som ble reist i år 1029. Steinen står nå på Stavanger museum. Motivet er et «settekors» – spissen viser at det kunne settes i jorden eller brukes på toppen av prosesjonsstaver.  

I 2019 er det gjort noen mindre justeringer som gjør det enklere å bruke merket vårt i alle størrelser og flater.

FILER TIL NEDLASTING

zip
Fylkesvåpen.zip

2mb