Logo
RFK – Profilmanual

Grafiske elementer

Det er utviklet grafiske mønstre til bruk i kommunikasjon. Disse bølgemønstrene baserer seg på lydbølger som er blitt gjengitt grafisk – med andre ord faktiske lyder fra Rogaland. 

De respektive bølgemønstrene har sin egen lille forklaring om hvilken type lyd som er representert. Utvalget av lydbølger er basert på et ønske om å vise bredde. Mangfoldet i fylket vårt. Alt og alle vi arbeider på vegne av. Dette skal være en levende verktøykasse som utvikler seg over tid.

Lydbølgene bidrar til å tegne et dynamisk bilde av regionen. De gjenspeiler hvordan alt er i bevegelse og endring – selv om flaten eller mediet som presenteres på, måtte være en statisk brosjyre eller annonse.  ​

Bølgene egner seg godt til å bli animert i digital kommunikasjon. Det er ikke til å komme forbi at film og animasjoner blir en stadig større og viktigere del av vår kontakt med våre brukere og samarbeidspartnere.