Logo
RFK – Profilmanual

Grid og plassering av logo

Se eksemplene under for hvor logoen skal plasseres på ulike typer virkemidler.