Logo
RFK – Profilmanual

Hovedlogo

Logoen er selve signaturen til Rogaland fylkeskommune.

I primærlogo (liggende) er navnetrekket venstrejustert og plassert til høyre for våpenskjoldet. Liggende hovedlogo brukes i de fleste tilfeller. Sekundærlogo (stående, sentrert) brukes på egnede flater i tilfeller der lesbarheten forbedres. Størrelsesforholdet mellom fylkesvåpen og navnetrekk skal ikke endres på.

Fylkesvåpenet og logoens primærfarge er blå, men logo kan også brukes i sort, grått og negativ (hvit på mørk bakgrunn). Velg den varianten som gir best kontrast til bakgrunnen. Merk at negativ logovariant har transparent settekors. ​

Ved påkostede trykksaker og skilting kan logo folieres med sølv/metall.

FILER TIL NEDLASTING

zip
RFK_Hovedlogo.zip

6mb