Logo
RFK – Profilmanual

Hvordan velge filtype?

Trykte medier

PDF

Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

EPS​ ​

Encapsulated PostScript er vektoriserte originalfiler for profesjonelt bruk. Formatene kan skaleres ubegrenset uten at det fører til tap av kvalitet. Brukes for eksempel til offsettrykk, skilt, flagg, folie, etc. Du trenger spesifikk programvare for å åpne og håndtere dette filformatet.

​Skjermbaserte medier

PNG

Portable Network Graphics er et punktgrafikk format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp. ​

SVG

Scalable Vector Graphics er vektorisert filformat for logo, ikoner og andre todimensjonale grafiske elementer, primært beregnet for internett. SVG-grafikk er skalerbart og kan vises på skjermer i alle størrelser. Egner seg godt til animasjoner. Benyttes i Microsoft Office i stedet for png, da man ikke taper kvalitet ved skalering. I motsetning til PNG, er SVG-filer i tillegg redigerbare og man kan endre farge direkte i Word og Powerpoint,