Logo
RFK – Profilmanual

Kunngjøringsannonser

​Dette er eksempler på kunngjøringsannonser. Det er viktig at den enkelte annonse innholdsmessig løses med tanke på tydelig og god kommunikasjon. Modultype er markert i malene (InDesign-filene).