Logo
RFK – Profilmanual

Minimumstørrelser

For å sikre god gjengivelse av logoene våre har vi definert følgende minimumsstørrelser for bruk. Størrelsene er beregnet ut fra våpenskjoldets høyde.

​Minimumstørrelse i trykksaker er 9 mm. Standardstørrelse på A4-ark så som brevark og lignende er 11 mm. Standardstørrelse på A4 forsider er 12 mm.