Logo
RFK – Profilmanual

Tone i kommunikasjonen

Det er naturlig at vår visuelle profil er tidsriktig og gjenspeiler kvalitet. Rogaland fylkeskommune er på den ene siden framoverlent, åpen og framtidsrettet. Kvaliteter som må balanseres med den rette graden av soliditet og troverdighet. Dette er egenskaper innbyggerne naturlig søker hos en offentlig aktør som forvalter viktige samfunnsoppgaver. ​

Til syvende og sist handler vårt samfunnsoppdrag om å bidra til å skape et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for fylkets innbyggere. I det perspektivet står det menneskelige helt sentralt.