Logo
RFK – Profilmanual

Typografi – erstatningsfonter

I de tilfeller der Aperçu ikke er tilgjengelig, og ved bruk av Microsoft Office-maler, brukes erstatningsfonter. 

Microsoft Office-maler

Arial er standard skrifttype på de fleste datamaskiner og krever ikke installering. Bruk Arial ved produksjon av sakspapirer og interne dokumentmaler i Microsoft Office. Arial finnes i Regular, Italic, Bold og Bold Italic.

Web

Roboto distribueres gratis og kan brukes som erstatningsfont i de tilfeller profilfonten Aperçu ikke er tilgjengelig. Roboto kan lastes ned fra fonts.google.com