Logo
RFK – Profilmanual

Ukorrekt bruk av logo

Det er aldri lov å endre på logofilene. Vi skal alltid framstå på en enhetlig og konsistent måte. Bruk alltid originalfiler. Unngå feilene som er vist under.