Logo
RFK – Profilmanual

Veiledning for bruk av grafiske elementer

Hovedregel for bruk av av grafiske elementer over bilder er følgende:

  • Over fargebilder skal det ikke brukes grafikk i andre farger enn grått og hvitt da fargene lett kan komme i konflikt med bilde.

  • Kun i tilfeller der man bruker sort/hvit-bilder (eller film) kan fargede lydbølger brukes.

  • Dersom lydbølgene legges over, eller delvis over bilder, skal disse aldri skjule hovedmotivet.

  • Legges grafikk i bakgrunn av tekst og/eller bilde, må det ikke gå på bekostning av lesbarhet, distrahere fotografi, eller hovedbudskap forøvrig.

Illustrasjonbilde kommer